Zavolejte nám: +420 776 686 487
E-mail: info@offshorefirma.cz

LICHTENŠTEJNSKO

Offshore společnost

Ačkoliv se nachází v Evropě, necelých 6 hodin autem od Prahy, nabízí Lichtenštejnsko offshore struktury srovnatelné s těmi v zámořských destinacích. Tento malý alpský stát má necelých 35,000 obyvatelů a druhý největší HDP na světě. Větší města jsou Vaduz a Schaan. Úřední jazyk je němčina, měna je CHF. Lichtenštejnsko je členem EFTA, EEA a Schengenského prostoru, ale není členem EU.


Založení firmy v Lichtenštejnsku

Akciová společnost (AG) je typický reprezentant holdingové struktury. Vyžaduje ve svých strukturách alespoň jednoho člena představenstva se sídlem v Lichtenštejnsku a místního auditora. Tito správci společnosti (Treuhänder) se starají o chod společnosti, zajišťují kontakt a jsou výkonnou správou, která jedná jménem společnosti na základě plných mocí. Zakladatel nemusí figurovat v orgánech společnosti. Holdingové společnosti jsou výhodné jako mateřské společnosti.

 • Název firmy: může být v jakémkoliv jazyce, ale nesmí obsahovat názvy cizích států ani samotného Lichtenštejnska.
 • Předmět podnikání: jakákoliv zákonem povolená činnost, kromě bankovních služeb.
 • Základní kapitál: 50,000 CHF (€ a $ jsou také možné).
 • Volně obchodovatelné akcie na majitele a na jméno.
 • Orgány společnosti jsou valná hromada a představenstvo. Členem představenstva může být buď fyzická anebo právnická osoba.
 • Vznik společnosti: založení bez výjimky děla správce/důvěrník (Treuhänder). Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Doba zápisu je maximálně 1 týden.
 • Sídlo společnosti se nachází na adrese správce (virtuální kancelář).

U založení Vám po celou dobu zajišťujeme tlumočení a doprovod. Podmínky a cenu založení akciové společnosti Vám sdělíme pří osobním setkání.

Založení nadace

Za účelem správy kapitálu patří lichtenštejnské nadace mezi nejlepší na světě a nabízejí 100% ochranu a jistotu pro Váš kapitál.

Lichtenštejnská nadace (Stiftung) může být založená za účelem podporování vlastní rodiny (Familienstiftung), za účelem podporování charitativních a obecně prospěšných činností anebo za účelem podpory vlastní existence. Účelem nadace není provozování výdělečné činnosti (viz AG).

U založení nadace, věnuje zakladatel určitý kapitál nadaci a určuje jeho příjemce. Minimální výše kapitálu je 30,000 CHF (€ a $ jsou také možné).

Nadace se nezapisuje do obchodního rejstříku, takže je náhled do její struktury možný pouze s povolením správy nadace.

Nejvyšší orgán nadace je nadační výbor, který na základě statutu spravuje nadaci. Zakladatel může určit auditora k prověření práce nadačního výboru.

Více o nadaci a možnostech jejího použití se dozvíte, pokud nás kontaktujete.

Bankovní účet

V případě, že se rozhodnete založit společnost v Lichtenštejnsku, tak budete určitě potřebovat bankovní účet.

Nicméně občas může být pouze založení a provozování bankovního účtu Vaším jediným přáním.

V obou případech je třeba mít na paměti následující fakta:

 • Důvěryhodnost, diskrece, bankovní tajemství, všeobecně vysoká úroveň profesionality, internetové bankovnictví a kreditní karty jsou samozřejmosti.
 • Náklady na vedení účtu jsou srovnatelné s náklady na vedení účtu u českých bank.
 • Aby se úspěšně otevřel účet, je nutné bance poskytnout informace o zakladateli (tzv. Know-Your-Customer-politika). Tímto není narušená ochrana jeho identity.

V případě, že si chcete ochránit svůj kapitál na "věčné časy" a mít ho přístupný několik hodin jízdy z domova, obraťte se na nás. Rádi Vám poskytneme informace ohledně možnosti otevření bankovního účtu.

Daňové výhody

Ve věci založení a provozování se lichtenštejnské AG a nadace příliš neodlišují od podobných společností v německy mluvících zemích, jako jsou Německo a Rakousko.

Jejich nespornou výhodou jsou ale velice přijatelné daňové podmínky pro cizí investory (holdingové společnosti), kteří nevykonávají výdělečnou činnost na území Lichtenštejnska / Švýcarska. Nutné je také zdůraznit, že sídlo a bankovní účet v Lichtenštejnsku neznamenají provozování výdělečné činnosti v tomto státě.

Obecně platí, že dosažený zisk anebo nárůst majetku holdingových společností nepodléhá ani dani ze zisku, ani živnostenské dani.

Nicméně existují určité poplatky, s kterými se musí počítat:

 • daň z kapitálového majetku: 1% ze základního kapitálu a rezerv, minimálně ale 1,400 CHF ročně
 • platba virtuální kanceláře 1,600 CHF ročně
 • platba správci (Treuhänder) společnosti/nadace 1,500 CHF ročně
 • náklady výroční zprávy
 • 4% daň z dividendy, v případě, že společnost vyplácí zisk akcionářům anebo v případě likvidace společnosti

Lichtenštejnsko má uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s těmito státy: Rakousko, Lucembursko, Švýcarsko.

Cena založení společnosti v Lichtenštejnsku je nepatrná oproti výhodám, které plynou z jejího využití.

Můžeme Vám pomoci?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem či telefonicky,
rádi vám podáme více informací.

Kontaktujte nás

© 2018 Offshore firma, FIRMENGRÜNDUNG s.r.o., IČ: 02067579